اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

خواندن کاراکتر گسترده از ورودی

0 امتیاز
86 نمایش

برنامه‌ی زیر اشکال می‌گیره که مقدار داده شده خازج از محدوده است

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  wchar_t wc = '\x1256';
  cout<<wc;
  return 0;
}

اما وقتی همین مقدار و با یه مقدار که اسکی قبول می‌کنه تعویض کنیم مشکلی نداره

wchar_t wc = '\x56';

مگه قرار نیست کاراکتر گسترده مقادیر بزرگ‌تر از اسکی رو هم قبول کنه؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

کامپایلر به عمل انتساب ایراد نمی‌گیره. \x1256 یک ثابت کاراکتری یا یه لیترال کاراکتری هست. این ثابت نمی‌تونه به این بزرگی باشه. برای تعریف ثابت کاراکتری گسترده به صورت L\x1256 عمل می‌کنیم یا برای استفاده از صورت یونیکد به شکل \u1256 استفاده می‌شه.

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۲ توسط prodo