اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

تاریخچه‌ی ویرایش برای ارسال #2615

« بازگشت به ارسال

جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۲ ارسال شده توسط

انتقال داده های آرایه ی یک بعدی به آرایه ی دو بعدی

سلام. خسته نباشید. چطور می تونم داده هام رو از یه آرایه ی یک بعدی به یه آرایه ی دو بعدی انتقال بدم. من در کد زیر این تلاش رو کردم که داده ها رو از یک آرایه یک بعدی با طول 16 به یک آرایه ی دو بعدی 4 در 4 بریزم. اما نمی دونم کجا اشتباه کردم که نتیجه مطلوب نیست.

#include
#include
void main()
{
int i,j,k;
int table[3][3];
int a[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
for(i=0;i<=15;i++)
printf("%3d",a[i]);

//00000000000000000000000000000000000000000000000000

for(j=0;j<=3;j++)
{
for(k=0;k<=3;k++)
table[j][k]=a[4*j + k];
printf("\n");
}
//00000000000000000000000000000000000000000000000000

for(j=0;j<=3;j++)
{
for(k=0;k<=3;k++)
printf("%3d",table[j][k]);
printf("\n");
}
getch();
}

جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۲ ویرایش شده توسط A.Firouzi

انتقال داده های آرایه ی یک بعدی به آرایه ی دو بعدی

سلام. خسته نباشید. چطور می تونم داده هام رو از یه آرایه ی یک بعدی به یه آرایه ی دو بعدی انتقال بدم. من در کد زیر این تلاش رو کردم که داده ها رو از یک آرایه یک بعدی با طول 16 به یک آرایه ی دو بعدی 4 در 4 بریزم. اما نمی دونم کجا اشتباه کردم که نتیجه مطلوب نیست.
<pre><code>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()
{
int i,j,k;
int table[3][3];
int a[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
for(i=0;i<=15;i++)
printf("%3d",a[i]);

//00000000000000000000000000000000000000000000000000

for(j=0;j<=3;j++)
{
for(k=0;k<=3;k++)
table[j][k]=a[4*j + k];
printf("\n");
}
//00000000000000000000000000000000000000000000000000

for(j=0;j<=3;j++)
{
for(k=0;k<=3;k++)
printf("%3d",table[j][k]);
printf("\n");
}
getch();
}
</code></pre>