اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

ثبت خبر با شرط آپلود و بدون شرط آپلود در صورت داشتن عکس در php

0 امتیاز
116 نمایش

عنوان خبر،متن خبر،تصویر خبر دارم چطور باید مشخص کنم که در صورتی که عنوان خبر و متن خبر و تصویر خبر پر بود ثبت انجام شود و تصویر خبر آپلود شوداما زمانی که عنوان خبر و متن خبر پر بود و تصویر خبر خالی بود ثبت شود و آپلود نشود تصویر،و همین طور در صورت خالی بودن عنوان خبر ویا متن خبر پیغام دهد که خالی می باشد.

پرسیده شده پنجشنبه ۷ آبان ۱۳۹۴ در PHP توسط yalda