اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

درمورد struct وenum لطفا توضيح بدهيد؟

0 امتیاز
39 نمایش

منظور إز طرح اين برسش نوشتن برنامه اي تحت عنوان دفتر تلقن است كه اين دو مورد كاربرد دارند !

پرسیده شده شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳ در زبان‌های برنامه‌نویسی توسط Ahmad   1