اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

برنامه ای بنویسید که دو ماتریس4*3 را از ورودی خوانده مجموع آنها را محاسبه کند؟

0 امتیاز
157 نمایش
پرسیده شده یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲ در C++ توسط meysam  
بازتگ شده یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲ توسط A.Firouzi

1 پاسخ

0 امتیاز
for(int i=0; i<3; i++)
  for(int j=0; j<4; j++)
    cin>>a[i][j];
for(int i=0; i<3; i++)
  for(int j=0; j<4; j++)
    cin>>b[i][j];
for(int i=0; i<3; i++)
  for(int j=0; j<4; j++)
    c[i][j] = a[i][j]+b[i][j];
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲ توسط prodo