اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

ساخت فایل so از برنامه‌ی نوشته شده

0 امتیاز
91 نمایش

چطور می‌تونم از برنامه‌ی نوشته شده فایل so بسازم؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

با فرض این که فایل برنامه به اسم main.cpp باشه دستور زیر فایل so رو تولید می‌کنه

g++ -shared -fPIC main.cpp -o main.so
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ توسط prodo