اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

عملیات حسابی برای داده‌ی صحیح علامت‌دار و بدون علامت

0 امتیاز
133 نمایش

عملیات حسابی مثل جمع و ضرب برای اعداد صحیح بدون علامت و علامت‌دار متفاوته؟ یعنی در زبان ماشین توابع متفاوتی داره؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ در زبان‌های برنامه‌نویسی توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

در سوال زیر مطرح شده و جواب داده شذه

آیا داده‌ی صحیح علامت‌دار و بدون علامت دو نوع متفاوت هستند؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo