اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

چطوری از یک الگو برای دو کلاس استفاده کنم؟

+1 امتیاز
60 نمایش

من دو کلاس A و B داخل برنامه‌ام دارم. به طوری که داخل کلاس B، شیئی از نوع کلاس A استفاده میشه. حالا من می‌خوام برای کلاس A از الگو استفاده کنم و از این الگو در برخی اعضا کلاس B هم استفاده کنم. قطعه کد زیر درسته؟

template <class T>
class A{
private:
   friend class B;
   otehr class memebers...
};
class B{
   private:
   class private members...
   public:
   T sample_function(arg1,,,);
};
 template <class T>
 T B<T>::sample_function(arg1,,,)
 {function body}
شما جهان خود را می‌سازید، همان‌گونه که در آن پیش می‌روید.(وینستون چرچیل)
پرسیده شده یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۲ در C++ توسط A.Firouzi