اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

استفاده از dll در برنامه‌های C++

0 امتیاز
412 نمایش

چطور می‌شه از dll هایی که دیگران نوشتند در برنامه‌های C++ خودم استفاده کنم؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

ابتدا دسترسی به فایل dll رو فراهم می‌کنیم.

HINSTANCE hGetProcIDDLL = LoadLibrary("path_to_dll_file.dll");

سپس تابعی رو که می‌خوایم ازش استفاده کنیم انتخاب می‌کنیم و یه اشاره‌گر بهش تعریف می‌کنیم

FARPROC lpfnGetProcessID = GetProcAddress(HMODULE (hGetProcIDDLL),"function_name");

function_name اسم همون تابعی هست که مورد نظر ماست. حالا باید توی برنامه‌ی خودمون هم این تابع رو معرفی کنیم. یه کم با معرفی معمولی فرق داره

typedef int (__stdcall * pICFUNC)(argument_list);
pICFUNC function_name;
function_name = pICFUNC(lpfnGetProcessID);

فهرست آرگومان‌ها باید همون فهرست آرگومان‌هایی باشه که در فایل dll برای تابع function_name تعریف شده.
حالا می‌تونیم تابع رو فراخوانی کنیم

function_name(argument_list);
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط prodo