اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

می‌شه تابعی رو در بلاک تابع دیگه تعریف کرد؟

0 امتیاز
119 نمایش

اگه تابعی در بلاک تابع دیگه تعریف بشه، محدوده‌ی مورد استفاده و طول عمرش چطوری تعیین می‌شه؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده جمعه ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

در C++ امکان تعریف تابعی در تابع دیگه وجود نداره اما امکان تعریف یه ساختار که داخل یه تابع دیگه است وجود داره. بعد می‌شه از توابع ایستای اون ساختار استفاده کرد.

int f()
{
  class inner
  {
    public: static int g(){ return 10; }
  };
  return 5*inner::g();
}

int main()
{
  printf("%d", f());
  return 0;
}
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۲ توسط prodo