طرح یک پرسش:
بخش پشتیبانی وب‌سایت پرسش و پاسخ کامپیوتری ایلی، یک بخش جانبی برای پاسخ به پرسش‌های کاربران در مورد نحوه‌ی کار وب‌سایت ایلی، ارائه‌ی پیشنهادات و انتقادات جهت بهبود عملکرد مدیریت وب‌سایت و گفت‌وگو در مورد محتوا و مدیریت وب‌سایت ایلی می‌باشد.

پرسش‌ها و پاسخ‌های اخیر

0 امتیاز
0 پاسخ
41 نمایش پرسیده شده چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ در پیشنهادات توسط Arash (13 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
54 نمایش پرسیده شده شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲ در پرسش‌های محتوایی و مدیریتی توسط hamraaz (2 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
50 نمایش پرسیده شده پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ در پیشنهادات توسط Arash (13 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
63 نمایش پاسخ داده شده دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ در پیشنهادات توسط admin (6 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
0 پاسخ
28 نمایش پرسیده شده جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ در قوانین امتیازدهی و عناوین توسط prodo (32 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
28 نمایش پرسیده شده جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ در قوانین امتیازدهی و عناوین توسط prodo (32 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
31 نمایش پرسیده شده جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ در پرسش‌های محتوایی و مدیریتی توسط prodo (32 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
56 نمایش پاسخ داده شده پنجشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ در پیشنهادات توسط prodo (32 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
88 نمایش پاسخ داده شده چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۲ در انتقادات توسط prodo (32 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
76 نمایش پرسیده شده دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۲ در پیشنهادات توسط CPP_Crawler4 (15 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
57 نمایش پرسیده شده چهارشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۲ در قوانین و قواعد مدیریت مطالب توسط prodo (32 امتیاز)
برای یافتن پاسخ یک پرسش طرح کنید.