اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

کاربر prodo

دیوار prodo

لطفاً برای ارسال روی دیوار log in یا register.

عناوین

برنز

پاسخ‌دهنده x 1
دارای پاسخ خوب x 16
تجدید پرسش x 9
امتیازگذار x 1
دوست‌داشتنی x 1
خوش‌ذوق x 1
قدرشناس x 1
کلوب ۱۰۰ تایی x 1
تاییدشده x 1
مدال‌آور x 1
صاحب عکس x 1
خودنگار x 1
ویرایش‌گر x 1
نگهبان x 1
خواننده x 1
پرسنده x 1
دارای پرسش خوب x 14
دیدگاه‌گذار x 1
موقوف x 1
بازدیدکننده x 1
دوست x 1
پرسش مورد توجه x 322
دیدگاه خوب x 1

نقره

مدرس x 1
مشتاق به امتیازدهی x 1
خردمند x 1
قهرمان x 1
کلوب ۱،۰۰۰ تایی x 1
خواننده‌ی مشتاق x 1
پرسشگر x 1
ویرایش‌گر کپی x 1
فداکار x 1
حاشیه‌نویس x 1
پرسش بسیار مورد توجه x 171
همکار x 1
دوست صمیمی x 1
محبوب x 1

طلا

امتیازگذار فداکار x 1
بسیار حرفه‌ای x 1
استاد x 1
محقق x 1
خواننده‌ی فداکار x 1
سردبیر x 1
متعصب x 1
همراه x 1
پرحرمت x 1
المپیکی x 1
یار غار x 1
پرسش معروف x 29