اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

کاربر Shima.Sh

عضو برای: 4 سال
نوع: کاربر ثبت‌نام شده
نام کامل:
مکان:
وب‌سایت:
درباره:

فعالیت توسط Shima.Sh

امتیاز: 8 امتیاز (رتبه #31)
پرسش‌ها: 0همه‌ی پرسش‌های Shima.Sh ›
پاسخ‌ها: 2همه‌ی پاسخ‌های Shima.Sh ›
دیدگاه‌ها: 0
امتیاز روی: 0 پرسش, 0 پاسخ
اعطا کرده: 0 افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز
دریافت کرده: ۱ افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز

دیوار Shima.Sh

لطفاً برای ارسال روی دیوار log in یا register.