بخش پشتیبانی وب‌سایت پرسش و پاسخ کامپیوتری ایلی، یک بخش جانبی برای پاسخ به پرسش‌های کاربران در مورد نحوه‌ی کار وب‌سایت ایلی، ارائه‌ی پیشنهادات و انتقادات جهت بهبود عملکرد مدیریت وب‌سایت و گفت‌وگو در مورد محتوا و مدیریت وب‌سایت ایلی می‌باشد.

کاربر prodo

فعالیت توسط prodo

امتیاز: 32 امتیاز (رتبه #1)
پرسش‌ها: 6
پاسخ‌ها: 3
دیدگاه‌ها: 2
امتیاز روی: 2 پرسش, 0 پاسخ
اعطا کرده: 2 افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز
دریافت کرده: 5 افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز

آخرین فعالیت توسط prodo

+2 امتیاز
1 پاسخ
37 نمایش پرسیده شده جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ در قوانین و قواعد مدیریت مطالب
0 امتیاز
0 پاسخ
0 امتیاز
0 پاسخ
0 امتیاز
0 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
0 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
0 پاسخ