بخش پشتیبانی وب‌سایت پرسش و پاسخ کامپیوتری ایلی، یک بخش جانبی برای پاسخ به پرسش‌های کاربران در مورد نحوه‌ی کار وب‌سایت ایلی، ارائه‌ی پیشنهادات و انتقادات جهت بهبود عملکرد مدیریت وب‌سایت و گفت‌وگو در مورد محتوا و مدیریت وب‌سایت ایلی می‌باشد.

کاربر hamraaz

فعالیت توسط hamraaz

امتیاز: 2 امتیاز (رتبه #5)
پرسش‌ها: 1
پاسخ‌ها: 0
دیدگاه‌ها: 0
امتیاز روی: 0 پرسش, 0 پاسخ
اعطا کرده: 0 افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز
دریافت کرده: 0 افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز

آخرین فعالیت توسط hamraaz

0 امتیاز
0 پاسخ
30 نمایش پرسیده شده شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲ در پرسش‌های محتوایی و مدیریتی