بخش پشتیبانی وب‌سایت پرسش و پاسخ کامپیوتری ایلی، یک بخش جانبی برای پاسخ به پرسش‌های کاربران در مورد نحوه‌ی کار وب‌سایت ایلی، ارائه‌ی پیشنهادات و انتقادات جهت بهبود عملکرد مدیریت وب‌سایت و گفت‌وگو در مورد محتوا و مدیریت وب‌سایت ایلی می‌باشد.

کاربر admin

فعالیت توسط admin

امتیاز: 6 امتیاز (رتبه #4)
پرسش‌ها: 0
پاسخ‌ها: 1
دیدگاه‌ها: 0
امتیاز روی: 0 پرسش, 0 پاسخ
اعطا کرده: 0 افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز
دریافت کرده: ۱ افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز

آخرین فعالیت توسط admin

0 امتیاز
0 پاسخ
30 نمایش بسته چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۲ در پرسش‌های محتوایی و مدیریتی
0 امتیاز
1 پاسخ
33 نمایش پاسخ داده شده دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ در پیشنهادات