بخش پشتیبانی وب‌سایت پرسش و پاسخ کامپیوتری ایلی، یک بخش جانبی برای پاسخ به پرسش‌های کاربران در مورد نحوه‌ی کار وب‌سایت ایلی، ارائه‌ی پیشنهادات و انتقادات جهت بهبود عملکرد مدیریت وب‌سایت و گفت‌وگو در مورد محتوا و مدیریت وب‌سایت ایلی می‌باشد.

کاربر CPP_Crawler4

فعالیت توسط CPP_Crawler4

امتیاز: 15 امتیاز (رتبه #2)
پرسش‌ها: 2
پاسخ‌ها: 1
دیدگاه‌ها: 2
امتیاز روی: 4 پرسش, 1 پاسخ
اعطا کرده: 5 افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز
دریافت کرده: 2 افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز

آخرین فعالیت توسط CPP_Crawler4

+2 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
0 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
36 نمایش پرسیده شده جمعه ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ در پیشنهادات