بخش پشتیبانی وب‌سایت پرسش و پاسخ کامپیوتری ایلی، یک بخش جانبی برای پاسخ به پرسش‌های کاربران در مورد نحوه‌ی کار وب‌سایت ایلی، ارائه‌ی پیشنهادات و انتقادات جهت بهبود عملکرد مدیریت وب‌سایت و گفت‌وگو در مورد محتوا و مدیریت وب‌سایت ایلی می‌باشد.

کاربر Arash

فعالیت توسط Arash

امتیاز: 13 امتیاز (رتبه #3)
پرسش‌ها: 4
پاسخ‌ها: 0
دیدگاه‌ها: 3
امتیاز روی: 2 پرسش, 1 پاسخ
اعطا کرده: 3 افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز
دریافت کرده: 2 افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز

آخرین فعالیت توسط Arash

0 امتیاز
0 پاسخ
24 نمایش پرسیده شده چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ در پیشنهادات
0 امتیاز
0 پاسخ
27 نمایش پرسیده شده پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ در پیشنهادات
0 امتیاز
1 پاسخ
33 نمایش دارای دیدگاه سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ در پیشنهادات
+2 امتیاز
1 پاسخ