طرح یک پرسش:
بخش پشتیبانی وب‌سایت پرسش و پاسخ کامپیوتری ایلی، یک بخش جانبی برای پاسخ به پرسش‌های کاربران در مورد نحوه‌ی کار وب‌سایت ایلی، ارائه‌ی پیشنهادات و انتقادات جهت بهبود عملکرد مدیریت وب‌سایت و گفت‌وگو در مورد محتوا و مدیریت وب‌سایت ایلی می‌باشد.

پرسش و پاسخ‌های اخیر در پیشنهادات

0 امتیاز
0 پاسخ
25 نمایش پرسیده شده چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ در پیشنهادات توسط Arash (13 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
27 نمایش پرسیده شده پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ در پیشنهادات توسط Arash (13 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
33 نمایش پاسخ داده شده دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ در پیشنهادات توسط admin (6 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
35 نمایش پاسخ داده شده پنجشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ در پیشنهادات توسط prodo (32 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
46 نمایش پرسیده شده دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۲ در پیشنهادات توسط CPP_Crawler4 (15 امتیاز)
برای یافتن پاسخ یک پرسش طرح کنید.