اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

استفاده از std::noboolalpha و std::boolalpha

0 امتیاز
50 نمایش

منطق به کار بردن std::noboolalpha و std::boolalpha چیه و چه جاهایی کاربرد داره؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

وقتی یه متغیر bool معمولی رو در C++ چاپ می‌کنیم به صورت پیش‌فرض برای true مقدار 1 و برای false مقدار 0 نشون داده می‌شه.
فرض کنیم بخوایم دستور زیر true رو چاپ کنه

bool b = true;
cout<<b;

می‌تونیم بنویسیم

if(b) cout<<'true'; else cout<<'false';

اما یه روش دیگه به کار بردن std::boolalpha است به صورت زیر

cout<< std::boolalpha << b;

برای خاموش کردن این خاصیت نمایش متنی مقادیر بولین از std::noboolalpha استفاده می‌کنیم.

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۲ توسط prodo