اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

عملگر تخصیص دامنه در دو حالت استفاده

0 امتیاز
105 نمایش

در C++ عملگر :: یک معنی که بیشتر نداره دیگه؟! دو حالت استفاده از این عملگر ربطی به هم داره؟

class C
{
    static void f(){...};
};
int main()
{
    std::cout<<... // first usage
    C::f(); // second usage
}
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

این دو مثال دقیقاً یک چیز رو نشون می‌دن. تخصیص دامنه.
در حالت std::cout دامنه‌ی تعریف cout فضای نام std هست و در حالت C::f دامنه‌ی تعریف f کلاس C.
بنابراین حداقل در این مثال تخصیص مشابه هست.

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط prodo