اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

محدودیت‌های سربارگذاری عملگر‌ها

+2 امتیاز
115 نمایش

محدودیت‌های سربارگذاری عملگر‌ها چیه؟

در ++C زبانی بسیار کوچک‌تر و پاکیزه‌تر در تلاش برای خروج است. (Bjarne Stroustrup)
پرسیده شده شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱ در C++ توسط برنامه‌نویس  
بازتگ شده چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۲ توسط admin

1 پاسخ

+2 امتیاز

1- نماد عملگر را نمیتوان تغییر داد (یعنی تنها با عملگر های تعریف شده میتوان کار کرد.)
2- تقدم عملگر را نمیتوان تغییر داد.
3- تعداد عملوند‌ها را نمیتوان عوض کرد.
4- حداقل یکی از عملوند‌ها باید از نوع کلاس باشد.
5- ترکیب عملگر‌ها، عملگر جدیدی نمی‌سازد.

پاسخ داده شده شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱ توسط CPP_Crawler4