اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

آرگومان‌های تابع دوست و عضو در سربارگذاری جریان

+3 امتیاز
143 نمایش

برای سربارگذاری جریان، تعریف تابع به صورت دوست یا عضو از نظر آرگومان‌های ورودی چه فرقی با هم دارن؟

در ++C زبانی بسیار کوچک‌تر و پاکیزه‌تر در تلاش برای خروج است. (Bjarne Stroustrup)
پرسیده شده پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۱ در C++ توسط برنامه‌نویس  
بازتگ شده چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۲ توسط admin

1 پاسخ

0 امتیاز

با توجه به اینکه تابع دوست باید در همه جای برنامه جواب بده، پس آرگومانی که از نوع کلاس مورد نظر باشه رو بهش فرستاد.
ولی در یک تابع عضو، بصورت پیش‌فرض یک شیء از نوع کلاس به تابع فرستاده میشه. (که در مورد سربارگذاری عملگر‌ها گفته میشه عملوندی که صاحب عملگره همون شیئی هست که بصورت پیش فرض به تابع فرستاده میشه.)

پاسخ داده شده شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۱ توسط CPP_Crawler4