اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

کلاس ماتریس برای ماتریس 2*2

0 امتیاز
408 نمایش

لاس ماتریس matrix رابرای ماتریس 2*2 پیاده سازی کنید.

این موارد هم رعایت شود

الف) سازنده پیش فرض

ب) سازنده کپی

ج) تابع ()invorse که ماتریس رامعکوس می کند

د)تابع det() که دترمینال ماتریس

ه)تابع print برای نمایش ماتریس

اگه میشه سریع کمک کنید

به زبان c++نوشته شود.

پرسیده شده سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴ در C++ توسط ناشناس