اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

میخوام مقادیر یک آرایه معمولی رو توی آرایه انجمنی بریزم کد زیر فقط اخرین مقدار را نشان میدهد

0 امتیاز
64 نمایش

$result = mysqli_query($con,"SELECT CodeCity_sou,CodeCity_des FROM bus");

while($row=mysqli_fetch_array($result))
{
 if($row["CodeCity_sou"] > $row["CodeCity_des"])
  {
   $nodes[$i][0]=$row["CodeCity_sou"];
   $nodes[$i][1]=$row["CodeCity_des"];
  }
 else
  {
   $nodes[$i][0]=$row["CodeCity_des"];
   $nodes[$i][1]=$row["CodeCity_sou"];
  }
 $i++;


}var_dump($nodes);

$final = array_map("unserialize", array_unique(array_map("serialize", $nodes)));
echo"

"; var_dump($final); $counter= count($final); for($i=0;$i<$counter;$i++) { $graphOfWays= array( $final[$i][0]=> array( $final[$i][1])) ; } var_dump( $graphOfWays);
پرسیده شده شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ در PHP توسط مقدم  
ویرایش شده شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ توسط A.Firouzi