اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

اشاره گرها...

0 امتیاز
91 نمایش

چرا باید قبل از تعریف یک اشاره گر نوع اون رو تعریف کنیم؟
مگر همه اونها از نوع آدرس نیستند؟

Don't Expect Anyone Except Yourself,...
پرسیده شده چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ در C++ توسط Arash  

1 پاسخ

0 امتیاز

جون باید مقدار حافظه برای آن مشخص باشد که کامپایلر بداند برای هر آدرس چقدر حافظه در نظر بگیرد.
برای مثال اگر داشته باشیم:

int *a;

مقدار تخصیصی به 'a' از نوع عدد صحیح است و در اعمال جبری روی اشاره گرها این مورد بسیار مهم می باشد.
مثلا برای متغیر بالا اگر بخواهیم به آدرس حافظه بعدی برویم (a++)، اشاره گر a به اندازه یک مقدار حافظه int به جلو میرود (یعنی 2 بایت)
و برای بقیه انواع متغیر نیز به همین شکل...

Don't Expect Anyone Except Yourself,...
پاسخ داده شده پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط Arash