اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

چگونه cursor را در صفحه command غیر فعال کنم؟

0 امتیاز
118 نمایش

چگونه خط چشمک زن یا اصطلاحا blinking cursor را با استفاده از کد c++ در صفحه داس یا همان cmd غیر فعال کنم؟

Don't Expect Anyone Except Yourself,...
پرسیده شده جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ در C++ توسط Arash  

1 پاسخ

0 امتیاز

میتونی از این قطعه کد استفاده کنی:

HANDLE console=GetStdHansle(STD_OUTPUT_HANDLE);

CONSOLE_CURSOR_INFO ;
lpCursor.bVisible = 0;
SetConsoleCursorInfo(console,&lpCursor);

البته برای استفاده از این کد باید کتابخانه windows.h رو include کنی...

Don't Expect Anyone Except Yourself,...
پاسخ داده شده پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط Arash