اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

تابعی که دو مختصات (در دو بعد) باهم مقایسه کند

0 امتیاز
190 نمایش
پرسیده شده جمعه ۶ دی ۱۳۹۲ در C++ توسط BLACK.compiler  

منظورتون رو از مقایسه متوجه نشدم. یک مقداری بیشتر توضیح میدین؟

برابری x , y دو نقطه رو باهم مقایسه کند

تابعی که این کار رو انجام بده در کتابخانه‌های C++ وجود نداره. باید خودتون تابعی با آرگومان ورودی آرایه یا مقادیر x,y ها بنویسید که این کار رو انجام بده. اگه در نوشتن این تابع مشکلی دارید، بفرمایید که راهنماییتون کنم.

1 پاسخ

+1 امتیاز

استفاده از pair کارتون رو جلو می‌بره

#include <iostream>
#include <utility>

using namespace std;

int main()
{
 pair<int, int> p1, p2;
 cout<<"input x1, y1";
 cin>>p1.first>>p1.second;
 cout<<"input x2, y2";
 cin>>p2.first>>p2.second;
 if(p1 == p2)
  cout<<"equal";
 else
  cout<<"not equal";
 return 0;
}
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده جمعه ۶ دی ۱۳۹۲ توسط prodo