اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

تابعی بنویسید که یک ماتریس 5*5 را گرفته و جای قطر اصلی و فرعی را باهم عوض کند؟

0 امتیاز
873 نمایش
پرسیده شده یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲ در C++ توسط meysam  
بازتگ شده یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲ توسط A.Firouzi

1 پاسخ

0 امتیاز
for(int i=0; i<5; i++)
  swap(a[i][i], a[i][5-i]);
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲ توسط prodo