اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

نوع داده‌ی float و double همیشه به صورت ممیز شناور پیاده‌سازی می‌شوند؟

+1 امتیاز
229 نمایش

آیا نوع داده‌ی float و double در C++ همیشه به صورت ممیز شناور پیاده‌سازی می‌شن؟ یا ممکنه به صورت ممیز ثابت باشن؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

بله در استاندارد C++ انواع داده‌ی اعشاری ممیز شناور هستن.

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۲ توسط prodo