اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

استفاده از بردار (vector) برای ساخت آرایه‌ی دوبعدی

+1 امتیاز
1,449 نمایش

آرایه‌های زیر موجود هست

int a1[] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
int a2[] = {1,2,3,4,9,10,11,12};
int a3[] = {1,2,5,6,9,10,13,14};
int a4[] = {1,3,5,7,9,11,13,15};

می‌خوام با استفاده از این مقادیر، بردار (vector) دوبعدی بسازم. چطوری این کار و بکنم؟ لازمه که تک تک اعضا رو به صورت

vector< vector<int> > int_vector;
int_vector[0][0] = 1;
...

مقداردهی کنم؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  
ویرایش شده دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo

1 پاسخ

0 امتیاز

برای این کار می‌شه به صورت زیر عمل کرد

vector< vector<int> > int_vector;
int_vector[0].assign(a1, a1+8);
int_vector[1].assign(a2, a2+8);
int_vector[2].assign(a3, a3+8);
int_vector[3].assign(a4, a4+8);
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo