اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

روش های تخصیص حافظه پویا

–1 امتیاز
555 نمایش

میدانیم برای اختصاص حافظه پویا از دو روش زیر استفاده میکنند:


int myArray[5];
و
int* myArray = new int[5];

فرق این دو دستور با هم در چیست؟
یک مشکل در مورد C++ این است که هم‌اکنون گرایشی قوی در زبان وجود دارد که شما را وادار می‌کند پیش از انجام هر کاری، همه‌ی جوانب آن را بدانید. (Larry Wall)
پرسیده شده سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۱ در C++ توسط CPP_Crawler2  
بازتگ شده شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۲ توسط admin

1 پاسخ

0 امتیاز

سوال اشتباهه! حالت اول تخصیص حافظه‌ی پویا نیست. حافظه‌ی معمولی هست که از پیش گرفته شده. ایستا.

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۲ توسط prodo