اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

علامت‌دار بودن یا نبودن نوع char در کامپیوتر

+1 امتیاز
79 نمایش

نوع char در C++ همیشه مساوی signed char نیست. برعکس int که دقیقاً معادل signed int هست. چطور می‌شه بررسی کرد که char علامت‌دار تعریف شده یا نه؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

+1 امتیاز

استفاده از سرفایل limits کمک می‌کنه

#include <limits>
using namespace std;
int main()
{
  cout<<numeric_limits<char>::is_signed;
  return 0;
}
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo