اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

float در مقایسه با double

0 امتیاز
250 نمایش

نوع داده‌ی float در مقایسه با double از نظر دقت و اندازه چطوری هست؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

+1 امتیاز

در استاندارد C++ نوع داده‌ی double باید دقتی حداقل اندازه‌ی float داشته باشه. با توجه به این‌که در ساخت اعداد اعشاری در استاندارد زبان C++ از استاندارد IEEE754 استفاده شده، بنابراین حالت‌های زیر ممکنه

float : 32 bit, double : 32 bit
float : 32 bit, double : 64 bit (پیاده‌سازی معمول)
float : 64 bit, double : 64 bit
float : 64 bit, double : 128 bit

از لحاظ نظری حالت زیر هم امکان داره ولی عملاً پیاده‌سازی این شکلی معمول نیست

float : 128 bit, double : 128 bit
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo