اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

مقدار بی‌نهایت در اعشاری گسترش یافته IEEE754

0 امتیاز
78 نمایش

در استاندارد اعشاری گسترش یافته‌ی IEEE754 بی‌نهایت چطور تعریف شده؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ در زبان‌های برنامه‌نویسی توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

علامت بی‌نهایت بیت سمت چپ هست
توان ۱۵ بیت بعدی
دو بیت خاص ۶۲ و ۶۳
۶۲ بیت سمت راست هم برای ضریب

s ppppppppppppppp ff ccc(62)ccc

الگوی بی‌نهایت به شکل زیر هست

s 111111111111111 10 000(62)000

که تنها s دلخواه هست که علامت بی‌نهایت رو مشخص می‌کنه. ۰ برای مصبت و ۱ برای منفی

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo