اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

مقایسه‌ی مقادیر صفر داده‌ی اعشاری

+1 امتیاز
55 نمایش

دو مقدار +0 و -0 در مقایسه‌های زیر چه نتیجه‌ای تولید می‌کنن؟

-0 < +0
-0 == +0
-0 >= +0
...
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ در زبان‌های برنامه‌نویسی توسط prodo  
شناسایی شد پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

مطابق استاندارد IEEE754 دو مقدار مثبت و منفی صفر برابر هستن هرچند الگوی بیتی‌شون متفاوته. یعنی همیشه -0 == +0.

بنابراین به عنوان مثال -0 <= +0 مقدار true داره.

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo  
انتخاب شده سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ توسط admin