اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

مثال برای ذخیره‌سازی عدد اعشاری float

0 امتیاز
870 نمایش

یک مثال بزنید برای ذخیره‌سازی عدد اعشاری float در C++

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ در زبان‌های برنامه‌نویسی توسط prodo  
بازتگ شده چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo

1 پاسخ

0 امتیاز

عدد 13.125 رو در نظر بگیرید

13 = 1101, 0.125 = 0.001,  13.125 = 1101.001

بنابراین

13.125 = 1.101001 * 2^3

بنابراین با استفاده از آفست توان رو محاسبه می‌کنیم

p = 3 + 127 = 130 = 010000010

ضریب هم به صورت زیر ذخیره می‌شه

c = 10100100000000000000000

بنابراین در مجموع عدد به صورت زیر ذخیره می‌شه

0 010000010 10100100000000000000000
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo