اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

مثال از تبدیل یونیکد به utf-8

0 امتیاز
309 نمایش

یک مثال برای تبدیل از یونیکد به UTF-8 می‌خوام

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ در زبان‌های برنامه‌نویسی توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

برای مثال کاراکتر 8C2 رو در نظر می‌گیریم

8C2 = 0000100011000010 --> 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
      0000 100011 000010 --> 11100000 10100011 10000010
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo