اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

مثال از تبدیل یونیکد به utf-16

0 امتیاز
186 نمایش

یک مثال برای ذخیره‌سازی مقدار یونیکد به utf-16 می‌خوام

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ در زبان‌های برنامه‌نویسی توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

برای مقدار U+10DBC0 مراحل تبدیل به صورت زیر هست
۱) کم کردن 10000:

10DBC0 - 10000 = FDBC0

دو مقدار ۱۰ بیتی سمت چپ و راست رو جدا می‌کنیم

left = 11-1111-0110 = 3F6, right = 11-1100-0000 = 3C0

حالا به سمت راست مقدار D800 و به سمت راست مقدار DC00 رو اضافه می‌کنیم

left = EF6+D800 = E6F6, right = 3C0+DC00 = DFC0

بنابراین مقدار utf-16 به صورت زیر به دست می‌آد

E6F6DFC0

که یک مقدار ۳۲ بیتی هست.

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo