اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

مشخص کردن اعداد پس از اعشار در خروجی

0 امتیاز
6,129 نمایش

چطوری می‌شه تعیین کرد یه عدد اعشاری با چند رقم پس از نقطه اعشار در خروجی چاپ بشه؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

۱- با استفاده از تابع precision شی cout می‌شه ارقام بعد از ممیز رو در چاپ عدد خروجی مشخص کرد. اما باید از std::fiexd هم برای مشخص کردن خروجی ممیز ثابت به جای نماد علمی استفاده کرد

float f = 1234.5678;
cout<<std::fixed;
cout.precision(2);
cout<<f;

۲) با استفاده از ارسال setprecision() از سرفایل استاندارد iomanip به خروجی به صورت زیر

#include <iomanip>
...
float f = 1234.5678;
cout<<setprecision(2);
cout<<std::fixed;
cout<<f;
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo