اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

اطلاع از علامت‌دار بودن یا بدون علامت بودن char

0 امتیاز
302 نمایش

نوع داده‌ی char علامت دار بودن و نبودنش بر خلاف int و مثل اون استاندارد نیست. بلکه وابسته به پیاده‌سازی هست. با چه کدی می‌شه تعیین کرد که char در یک پیاده‌سازی signed تعریف شده یا unsigned ؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

کد زیر این کار و انجام می‌ده

#include <limits>
int main()
{
  cout<<std::numeric_limits<char>::is_signed;
  return 0;
}
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۲ توسط prodo