اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

استفاده از long int برای اعداد صحیح بزرگ

0 امتیاز
165 نمایش

وقتی از long int استفاده می‌کنم می‌تونم مطمئن باشم بازه‌ی بزرگ‌تری از int در درسترس من قرار داره؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

لزوماً long int بزرگ‌تر از int نیست. مطابق استاندارد long int حداقل باید ۱۶ بیت باشه که ممکنه یا int برابر باشه.

استاندارد تنها مشخص می‌کنه که long int نباید از int کوچک‌تر باشه.

برای اطمینان از اندازه‌ی بزرگ‌تر از long long int یا int64_t استفاده کنین که هر دو ۶۴ بیتی هستند.

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۲ توسط prodo