اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

مشخصص کردن اندازه‌ی آرایه با استفاده از عملگر sizeof

0 امتیاز
240 نمایش

این دستور چطور می‌تونه اندازه‌ی آرایه رو بده؟ دلیل این که این دستور قابل استفاده هست چیه؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

فرض کنیم آرایه‌ی A رو داریم که از نوع T هست. کد sizeof(A) تعداد بایت‌های مورد استفاده برای ذخیره‌سازی آرایه‌ی A رو برمی‌گردونه. برای هر نوع داده‌ای این کار انجام می‌شه و تضمین شده است.

int x[10];
cout<<sizeof(x); // prints 10*sizeof(int)

بنابراین وقتی این عدد تقسیم بر بایت‌های لازم برای ذخیره‌سازی نوع T بشه نتیجه‌ی مورد نظر به دست می‌آد

int x[10];
cout<<sizeof(x)/sizeof(int); // prints 10
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ توسط prodo  
استفاده از sizeof برای مشخص کردن اندازه‌ی آرایه‌ی پویا