اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

چطوری یک عنصر رو به درخت جستجوی دودویی اضافه کنم؟(به صورت بازگشتی)

0 امتیاز
159 نمایش

چطوری می‌تونم تابعی بازگشتی طراحی کنم که ریشه درخت و یک عنصر رو به عنوان ورودی دریافت کنه و اون عنصر رو به درخت اضافه کنه؟

شما جهان خود را می‌سازید، همان‌گونه که در آن پیش می‌روید.(وینستون چرچیل)
پرسیده شده جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط A.Firouzi  

1 پاسخ

0 امتیاز
void InsertItem(ItemType &item,TreeNode *&tree)
{
if(!tree)
{
  tree = new TreeNode;
  tree->data = item;
  tree->left = NULL;
  tree->right = NULL;
}
if(item>tree->data)
  InsertItem(item,tree->right);
if(item<tree->data)
  InsertItem(item,tree->left);
 }

این تابع، عضو کلاس Tree نیست. بنابراین باید تابعی عضو طراحی کنید که داخل آن این تابع فراخوانی کنید. بنابراین تابع اصلی به صورت زیر است:

void Member_InsertItem(ItemType &item)
{
 InsertItem(item,root);
}
شما جهان خود را می‌سازید، همان‌گونه که در آن پیش می‌روید.(وینستون چرچیل)
پاسخ داده شده دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ توسط A.Firouzi