اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

استفاده از تکرارگر بردار همراه با قالب

0 امتیاز
66 نمایش

من کلاسی دارم که داخلش یه بردار و یه اشاره‌گر به بردار تعریف شده. کلاس با استفاده از قالب ایجاد شده. اما کامپایلر به تعریف تکرارگر ایراد می‌گیره

template<class T>
class X
{
  private:
    vector<T*> components;
    vector<T*>::iterator it;
  public:
    X(){ it = components.begin(); }
    ~X(){ components.clear(); }
};

مشکل کار کجاست؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

برای تعریف تکرارگر همراه با قالب ذکر کلمه‌ی typename لازمه

typename vector<T*>::iterator it;
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۲ توسط prodo