اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

تفاوت قرار داده void در فهرست آرگو‌مان‌های تابع در C و C++

0 امتیاز
411 نمایش

آیا در C و C++ دو کد زیر معناهای جداگانه‌ای دارن یا در هر دو شبیه به هم هستن؟

void f();
void f(void);
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

اینجا پرسیده شده

تفاوت دو نوع اعلان تابع

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۲ توسط prodo