اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

استفاده از روش ممیز ثابت در پیاده‌سازی‌های C++

0 امتیاز
196 نمایش

آیا روش ممیز ثابت در پیاده‌سازی‌های مختلف C++ موجود است یا نه؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

در استاندارد C++ و همچنین C تاکید شده که سه نوع داده‌ی اعشاری در زبان داریم که هر سه ممیز شناور هستند. بنابراین در صورتی که یک پیاده‌سازی بخواد نوع داده‌ای متناسب با استاندارد تعریف کنه که ممیز ثابت باشه باید جدا از انواع داده‌ی استاندارد این کار و بکنه.

چون ماشین‌هایی که زبان C و C++ روش اجرا می‌شن، باید روش ممیز شناور رو پشتیبانی کنن، پس این نوع داده‌ی جدید تعریف شده در پیاده‌سازی یک نوع داده‌ی مرکب خواهد بود. یعنی شبیه یک کلاس که برنامه‌نویس در یک کتابخانه‌ی اضافی به زبان الحاق کرده باشه.

برای نمونه این صفحه رو ببینید

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده پنجشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲ توسط prodo