اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

تفاوت در اعلان آرایه‌ی کاراکتری

0 امتیاز
67 نمایش

این دو تا کد چه فرقی با هم دارن؟

char x[] = {'h', 'i'};
char x[] = "hi";
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  
ویرایش شده شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۲ توسط prodo

1 پاسخ

0 امتیاز

هیچ تفاوتی نداره. در استاندارد C این دو کد به علاوه‌ی دو کد زیر یکی هستن

char x[3] = "hi";
char x[] = {'h', 'i', '\0'};
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۲ توسط prodo