اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

استفاده از الگوریتم‌های مرتب‌سازی موجود در C++

0 امتیاز
105 نمایش

من یه آرایه از اشیایی دارم که می‌خوام مرتب کنم. می‌شه از الگوریتم‌های موجود در C++ برای این کار استفاده کنم یا حتماً باید خودم الگوریتم رو پیاده کنم؟

هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پرسیده شده سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۲ در C++ توسط prodo  

1 پاسخ

0 امتیاز

در سرفایل algorithm تابع std::sort با استفاده از container ها مرتب‌سازی رو انجام می‌ده. این هم یک نمونه

#include <algorithm>

int main()
{
  std::vector<int> numbers(10);
  // ... read or produce numbers
  std::sort(numbers.begin(), numbers.begin()+10);
  return 0;
}
هیچ پژوهش انسانی نمی‌تواند ادعای علمی بودن داشته باشد، مگر این‌که از برهان ریاضی برخوردار باشد (لئوناردو داوینچی)
پاسخ داده شده چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۲ توسط prodo