اولین بار است که به این وب‌سایت می‌آیید. راهنما را مطالعه کنید!
x
موسسه خیریه محک

شهر ریاضی بازی-ریاضی

تفاوت بین متغیر سراسری و متغیر خارجی سراسری چیست؟

+1 امتیاز
232 نمایش
int variable1;  
extern int variable2;  
int main()  
{
}

تفاوت بین متغیر سراسری (global) و متغیر خارجی سراسری(external global) چیست؟

پرسیده شده شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۲ در C++ توسط CPP_Crawler4